La seva millor administració de finques a Barcelona

Experts en Propietat Horitzontal
Cercador immobiliari a Barcelona

Tanquem tot el cercle dins dels serveis immobiliaris. Estem presents en cada un dels punts de la cadena de valor: administració, assessoria financera i jurídica, assegurances, gestoria, inversions, departament comercial propi...


Comunitats de propietaris


Els nostres professionals són experts en el Règim Jurídic Català relatiu a la Propietat Horitzontal i el principi bàsic de la nostra actuació és la base de la llei.

Administració de comunitats

Gestió d'incidències, Gestió econòmica, Control morositat, Gestió obres.


Serveis d'administració de finques a Barcelona

Gestió d'incidències

Adoptar les mesures oportunes i realitzar tot el necessari per conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la Comunitat. Disposem d'un programa informàtic que ens permet fer un seguiment acurat de totes i cadascuna de les incidències que es donen en la comunitat.

Gestió econòmica

Elaboració acurada del pressupost anual de les despeses de la finca, establint les quotes suficients per cobrir-les. Mitjançant la nostra pàgina web es poden visualitzar els moviments econòmics de la Comunitat així com tots els documents, escriptures i contractes que pertanyin a la mateixa.

Control morositat

Tenir cura que els propietaris compleixin amb les seves obligacions econòmiques i fer el seguiment oportú en els casos de retards en el pagament de les quotes i sobretot en el d'impagaments. Preparació de tota la documentació necessària per traslladar als advocats per a interposar demandes per morositat.

Gestió obres

Seguiment dels tràmits administratius davant els serveis tècnics de l'Ajuntament i pagament dels impostos i les taxes urbanístiques. Informació, assessorament i tramitació de les subvencions vigents per a les obres de rehabilitació. Preparació d'estudis de recaptació de fons i / o derrames de la comunitat per fer front a les obres.

El nostre valor:
el client i la força de l'equip.

Parlem
Siguem nous amics!
 • Direcció Administrador de Finques a Barcelona
  Direcció

  Carrer de Aribau, 185 5º 4º
  08021 Barcelona
  fincas@carbonell.com

 • Telèfons Administrador de Finques a Barcelona
  Telèfons

  Carbonell Oficines: 93 200 89 44
  Carbonell Immobiliaria: 93 200 88 01
  Fax: 93 202 06 09

 • Horaris Administrador de Finques a Barcelona
  Horari

  De Dilluns a Divendres de 10h-13h
  De Dilluns a Dijous de 16-19h